Home » Privacy statement

Privacy statement

Home » Privacy statement

Shukrula Advocatuur erkent dat zijn klanten waarde hechten aan hun recht op privacy en erop willen kunnen vertrouwen dat de persoonlijke gegevens die zij ons verstrekken worden gebruikt in overeenstemming met hun wensen. Shukrula Advocatuur zet zich in om u op de hoogte te houden van de manier waarop uw persoonlijke gegevens worden gebruikt en om de gegevens te beveiligen.

Welke gegevens worden verzameld.

Shukrula Advocatuur kan persoonlijke gegevens over u verzamelen met betrekking tot uw identiteit en uw persoonlijke voorkeuren, evenals onze producten. Shukrula Advocatuur zet zich in om alleen informatie te verzamelen die noodzakelijk is voor het doel dat door ons is aangegeven. Als u bijvoorbeeld een Shukrula Advocatuur -dienst afneemt, bent u verplicht om uw naam en adres op te geven, zodat wij u het product kunnen toezenden, en uw bank- en creditcardgegevens, zodat u ons kunt betalen. Waar mogelijk biedt Shukrula Advocatuur u duidelijke informatie over het type gegevens dat wij willen verzamelen en hoe wij deze gegevens willen gebruiken. U krijgt nadrukkelijk de optie om akkoord te gaan met het laten verzamelen van de gegevens of om dit af te wijzen. Als er verdere gegevens vereist zijn, geven wij duidelijk aan om welke gegevens het gaat en het doel waarvoor deze gegevens worden verzameld. Wij kunnen op verschillende manieren persoonlijke gegevens over u verzamelen. Als er gegevens worden verzameld, geven wij duidelijk aan om welke gegevens het gaat en voor welk doel wij deze gegevens zullen gebruiken.

U kunt ons

U kunt ons een e-mail of brief sturen en hierin uw naam en contactgegevens vermelden of andere persoonlijke gegevens in het bericht zetten.

Klantondersteuning

U kunt ons bellen of een e-mailbericht sturen om technische ondersteuning te verkrijgen voor een van onze producten of om informatie te ontvangen over een van onze producten.

E-mail/Direct mailcampagnes

Van tijd tot tijd kunnen wij via post, e-mail of telefonisch contact met u opnemen en u informatie geven over upgrades, nieuwe producten en speciale aanbiedingen waarin u mogelijk geïnteresseerd bent.

Nieuwsbrieven

Wij kunnen nieuwsbrieven rondsturen aan klanten met artikelen en informatie die volgens ons interessant kan zijn voor u.

Aankopen

Als u Shukrula Advocatuur -producten wilt kopen in onze website of via de telefoon, vragen wij om de minimaal vereiste gegevens om de aankoop te voltooien, waaronder bank- en creditcardgegevens, contactgegevens en een verzendadres.

Enquêtes

Het is mogelijk dat wij van tijd tot tijd onderzoek doen naar onze producten en services. Uw deelname hieraan staat volkomen vrij.

Verzamelde informatie

Wanneer u naar onze website gaat, verzamelt onze webserver automatisch informatie in verband met uw bezoek. Deze informatie bevat URL’s of domeinen van doorverwijzende websites, het type browser, het besturingssysteem, de pagina’s die u bezoekt en de datum en het tijdstip waarop u onze website bezocht. In het algemeen kunt u niet persoonlijk worden geïdentificeerd aan de hand van deze verzamelde informatie. Als deze informatie met u in verband kan worden gebracht, zullen wij deze kennis gebruiken volgens de regels van dit beleid.

Doelen waarvoor wij de gegevens gebruiken

Het is onze doelstelling om u voor of tijdens het verzamelen van de gegevens hiervan op de hoogte te stellen en u tevens te informeren over het doel waarvoor wij de gegevens willen gebruiken. Wij vragen nadrukkelijk uw toestemming om de gegevens te gebruiken voor het aangegeven doel en wij verzamelen alleen de gegevens die redelijkerwijs zijn vereist voor het bereiken van dat doel. Shukrula Advocatuur zal u duidelijk op de hoogte stellen van de gegevens dat het nodig heeft om het aangegeven doel te kunnen voltooien en van de gegevens die slechts optioneel zijn. Als u besluit Shukrula Advocatuur niet te voorzien van de vereiste gegevens, kan Shukrula Advocatuur mogelijk niet aan uw verzoek voldoen of bepaalde services mogelijk niet verlenen.

Registratie

Gegevens die u verstrekt bij de registratie worden gebruikt om een dossier over uw product aan te leggen en helpt ons bij het leveren van ondersteuning als u contact opneemt met de klantenservice. We gebruiken deze gegevens om u te informeren over eventuele upgrades, nieuwe producten of aanbiedingen waarin u mogelijk geïnteresseerd bent.

Interne analyse

De door u verstrekte gegevens kunnen door ons worden gebruikt voor interne statistische en analytische doeleinden. Aan de hand hiervan kunnen wij klanten evalueren en een profiel opstellen zoals bijvoorbeeld van voorkeuren en aankooptrends. Dergelijke gegevens kunnen bijvoorbeeld voor marketingdoeleinden worden gebruikt of voor nieuw te ontwikkelen producten.

Gegevens bijwerken

Wij kunnen contact met u opnemen om te controleren dat de gegevens die wij hebben nog steeds correct zijn en om aanvullende gegevens toe te voegen, zodat wij uw profiel kunnen voltooien.

Het delen van gegevens met derden

Wij kunnen de gegevens die u ons hebt verstrekt delen met dochterondernemingen van Shukrula Advocatuur en bedrijven waarmee wij samenwerken. Dergelijke bedrijven moeten daarbij ook voldoen aan de voorwaarden van dit beleid. Wij pogen om onze klanten het maximale voordeel te bieden van de strategische relaties en met de onderneming samenwerkende bedrijven. Shukrula Advocatuur kan profielgegevens met dergelijke co-brandingpartners delen, zodat de inhoud, banners en aanbiedingen die u en andere gebruikers op onze sites te zien krijgen beter kunnen worden aangepast aan uw persoonlijke voorkeuren. Partners waarmee Shukrula Advocatuur gezamenlijk adverteert of andere on line services-partners van Shukrula Advocatuur gebruiken mogelijk hun eigen cookies. Als geregistreerde Shukrula Advocatuur -klant krijgt u de optie om nieuws en speciale aanbiedingen te ontvangen van derden. U krijgt de optie om dergelijke berichten af te wijzen tijdens het leveren van gegevens aan ons of op elk ander gewenst tijdstip. Juridische vrijwaring: Hoewel Shukrula Advocatuur er alles aan doen om de privacy van onze gebruikers te beschermen, moeten wij Shukrula Advocatuur Wesenhagen gaan er in een dergelijk geval van uit dat wij een dergelijke actie moeten ondernemen in verband met een lopend proces, een gerechtelijk bevel of een andere juridisch procedure naar aanleiding van onze website.

Beveiliging

Shukrula Advocatuur stellen alles in het werk om, binnen de grenzen van wat commercieel gezien redelijk is, uw gegevens op te slaan en te bewaren in een veilige omgeving. Wij hebben procedures geïmplementeerd om ervoor te zorgen dat uw gegevens alleen beschikbaar worden gesteld aan personeelsleden die de taken uitvoeren voor het doel dat we hebben aangegeven.

Codering

Bestellingen die worden ontvangen door Shukrula Advocatuur, waaronder bank- en creditcardgegevens, worden gecodeerd met behulp van het SSL-protocol (Secure Sockets Layer) voor browsers die 128-bits codering ondersteunen. Deze technologie zorgt ervoor dat de gegevens worden beveiligd wanneer deze via internet naar onze server worden verzonden.

Inloggegevens Via onze website kunt u zich aanmelden met behulp van de inloggegevens ” E-mailadres en wachtwoord. Shukrula Advocatuur krijgen alleen toegang tot de gegevens waarvoor u toestemming hebt verleend in uw profiel. Uw wachtwoord biedt toegang tot uw gegevens en u moet er nadrukkelijk voor zorgen om uw inloggegevens nooit aan derde partijen te openbaren.

Cookies

Mogelijk maken wij gebruik van “cookies” op onze website. Een cookie is een klein tekstbestand dat op de vaste schijf van uw computer kan worden opgeslagen wanneer u een website bezoekt, als record van uw bezoek(en). Een cookie zelf is niet ontworpen of bedoeld voor het lezen van gegevens van de computer van een gebruiker (anders dan de inhoud van het cookie); u moet het beschouwen als een id die door de website wordt gebruikt die het oorspronkelijk op de vaste schijf heeft opgeslagen. De daadwerkelijke inhoud van het cookie kan door dezelfde server worden opgehaald om de computer te identificeren en naar aanleiding hiervan het gebruik van een site aan te passen, bij te houden of te reguleren op basis van de gegevens die zijn opgeslagen op de server die als host optreedt. Cookies identificeren derhalve alleen de computer van de gebruiker aan de website, die andere gegevens kan afstemmen met het cookie, waaronder persoonlijke id-gegevens. Wij gebruiken cookies om toegang tot en gegevensinvoer op onze website te automatiseren zoals voor het onderling vergelijken van gegevens voor on line bestellingen bij aankopen op de website (indien aanwezig), om onze website aan te passen aan uw wensen of interesses of om aanbiedingen of marketinggegevens te personaliseren. Bovendien stellen cookies ons in staat om het gebruik van onze website bij te houden, zodat wij kunnen bepalen welke gedeelten handig of populair worden geacht en welke niet, zodat wij onze website doelmatig kunnen verbeteren en bijwerken. De meeste webbrowsers beschikken over functies om u te waarschuwen voor het gebruik van cookies of om cookies geheel te weigeren. Als u niet weet hoe u dit kunt doen of wilt weten of deze optie voor u beschikbaar is, moet u de documentatie van uw webbrowser raadplegen. Houd er tevens rekening mee dat wanneer u besluit cookies te weigeren, bepaalde gedeelten van de website mogelijk niet goed werken of u hiertoe geen toegang kunt krijgen.

Koppelingen

Mogelijk bieden wij koppelingen vanaf onze website naar andere websites waarvoor onze co-brandingpartners of niet-verwante bedrijven als host optreden en waarvan wij denken dat deze interessant voor u zijn. Op dergelijke websites is dit privacybeleid niet van toepassing en Shukrula Advocatuur kan niet instaan voor de richtlijnen op dergelijke sites voor het afhandelen van persoonlijke gegevens. Wij raden u aan om het privacybeleid te controleren van websites tijdens het begin van uw bezoek aan een site.

Kinderen

Deze site is een site voor het algemene publiek die niet is ontworpen, noch bedoeld voor het verzamelen van persoonlijke gegevens van kinderen jonger dan 13 jaar. Teneinde te kunnen voldoen aan de voorwaarden van de Children’s Online Privacy Protection Act mag Shukrula Advocatuur niet toestaan dat kinderen onder de 13 jaar persoonlijke gegevens verstrekken aan deze site. Wij vragen ouders om toezicht te houden op hun kinderen wanneer deze online zijn.

Toegang, wijzigingen aanbrengen en nauwkeurigheid van gegevens

Shukrula Advocatuur ondernemen alle redelijke stappen om ervoor te zorgen dat de gegevens die wij van u ontvangen nauwkeurig zijn en up-to-date worden gehouden. U hebt het recht om toegang te krijgen tot de gegevens die wij over u hebben verzameld teneinde deze te controleren. U hebt tevens het recht om te eisen dat de gegevens worden gewijzigd of verwijderd, waaronder alle wijzigingen in eventuele toestemming die u ons hebt verleend om contact met u op te nemen in verband met informatie die u van ons ontvangt. U hebt tevens het recht om op elk moment te eisen dat de voorkeuren met betrekking tot het type berichten dat u van ons ontvangt worden gewijzigd, zodat u dergelijke berichten niet meer ontvangt of zodat u aan onze distributielijst kan worden toegevoegd. Shukrula Advocatuur stellen alles in het werk om dergelijke verzoeken tot toegang en wijzigingen zo snel mogelijk te verwerken. Wij kunnen niet voldoen aan verzoeken met betrekking tot gegevens die wij hebben opgeslagen als onderdeel van onze bedrijfsactiviteiten.

Retentie en gegevensopslag

Shukrula Advocatuur bewaren uw gegevens voor een redelijke periode, zodat wij deze kunnen gebruiken voor de doelen waarvan wij u op de hoogte hebben gesteld. Als deze gegevens niet langer zijn vereist, zorgen wij ervoor dat deze worden verwijderd uit onze database. Wij gebruiken mogelijk de diensten van derde bedrijven om deze gegevens fysiek te verzamelen en op te slaan namens ons. Dergelijke bedrijven moeten daarbij voldoen aan de voorwaarden van dit beleid.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor om de voorwaarden van dit privacybeleid regelmatig te wijzigen zodat deze overeenstemmen met onze richtlijnen en betere beveiliging bieden van uw gegevens. Wijzigingen in dit beleid worden duidelijk aangegeven op deze website. Wijzigingen in dit beleid hebben geen terugwerkende kracht. De gegevens die door ons zijn verzameld, worden behandeld volgens de voorwaarden van het beleid dat van kracht was op het moment dat de gegevens werden verzameld.

Overdracht van gegevens aan andere bedrijven

De gegevens die door Shukrula Advocatuur worden verzameld worden beschouwd als onderdeel van de activa. In het geval dat Shukrula Advocatuur, een gelieerd bedrijf, een divisie van Shukrula Advocatuur of een gedeelte van de activa van Shukrula Advocatuur wordt of worden verkregen door een ander bedrijf, kunnen de gegevens onderdeel vormen van overgedragen activa. Wij ondernemen alle redelijk geachte stappen om een melding van een dergelijke overdacht op onze website te plaatsen.

Aanvaarding van de voorwaarden

Door gebruik te maken van onze diensten, toegang te verkrijgen tot onze website of onze producten aan te kopen, geeft u aan dat u akkoord gaat met de handelswijzen met betrekking tot het verzamelen van gegevens en het gebruik hiervan zoals beschreven in dit beleid.

Contact opnemen

Verzoeken tot het verkrijgen van toegang tot uw gegevens, wijziging van de gegevens of vragen met betrekking tot dit beleid kunt u naar onze contact pagina.

Het recht op inzage, correctie, verwijdering en het meenemen van eigen gegevens (dataportabiliteit)

U kunt ten alle tijden inzage krijgen in de van u door ons opgeslagen gegevens. Stuur een mail naar info@coaxenkabels.nl en wij nemen uw aanvraag in behandeling.

Het recht op intrekking van verleende toestemming

U kunt desgewenst uw gegevens die wij gebruikt hebben in een offerte of factuur of ingevuld heeft in een contactformulier op onze website laten verwijderen. Stuur een mail naar info@coaxenkabels.nl en wij nemen uw aanvraag in behandeling.

Klachten

U heeft het recht op de mogelijkheid om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.